Publicerad den

Marocko 2017

När man är ute på CIF-program får man vänner för livet

Jag valde att åka till CIF:s Marockanska program för att  det gav mig möjlighet att vistas i ett land som jag varit i  tidigare, har anknytning till och som jag känner varmt för. Att få studera socialt arbete i Marocko var något jag fann intressant, främst barn- och ungdomsvård.
Eftersom jag till vardags arbetar med familjehemsvård och  ensamkommande flyktingbarn hade jag bett att få se hur man tar hand om placerade barn och vilket stöd som ges.

Programmet pågick under 14 dagar. Det var CIF Marockos första program och vi var tre deltagare – Flora från Frankrike, Katharina från Tyskland och jag från Sverige. Flora var på en hälsocentral för mammor och barn, Katharina på en montessoriförskola och jag på ett center/barnhem i Sala Al Jadida i Salé med 180 platser för barn i åldrarna 6 – 18 år. De barn som beviljats plats på centret fick bo kvar tills de gått ut skolan och de kunde även få fortsatt hjälp första tiden efter att de flyttat därifrån, både ekonomiskt och med
stöd på annat sätt. På centret fanns tillgång till olika saker på fritiden såsom läxhjälp, att vara i datasalen eller biblioteket samt sportaktiviteter.

De två sista dagarna i det marockanska CIF-programmet så var vi tre deltagare tillsammans med CIF Marockos medlemmar ute på några studiebesök och togs med till
olika sevärdheter. Vi besökte bland annat ett par center för funktionshindrade
barn och ungdomar. Där fanns handikappridning, simning och andra sportaktiviteter, musikgrupper, kurser i matlagning och bakning samt konsthantverksgrupper.
Ett center hade en egen orkester som uppträdde för oss och de var riktigt, riktigt proffsiga! Vi var också med på ett möte med en organisation för funktionshindrade bilförare
vilka hade speicalombyggda bilar utifrån vars och ens funktionshinder.

Resas största behållning var att få en inblick i en del av det sociala arbete som bedrivs i landet

Marocko 2017 barnhemmetMarocko 2017 diplom Marocko 2017 kameler

Shukran CIF Maroc! Tack CIF Marocko!

Catharina Hansen