Allmänt om programmen

Ett cif-program pågår 2–4 veckor och består av tre delar – professionellt, kulturellt och internationellt. Du får ta del av och lära dig om värdlandets sociala arbete och välfärdsarbete, bo med familjer och ta del av programmet tillsammans med kolleger från olika länder.

The Council of International Fellowship for Social Workers and Youth Leaders, CIF, är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som är öppen för professionella inom det sociala fältet, såsom socialarbetare och fritidsledare som varit yrkesverksamma i minst 2 år. CIF har som övergripande mål att främja fred i världen. Genom att delta i internationella utbytesprogram och lära av varandra ökar den professionella kunskapen och förståelsen för kulturell mångfald.

På CIF Internationals hemsida hittar du mer information om aktuella program : www.cifinternational.com

Deltagarna bor i värdfamiljer under delar eller hela perioden. Se videoklippet ”Host Family Living” här.