Att ansöka

Vad roligt att du funderar på att ansöka till ett utbytesprogram!

För att kunna ansöka behöver du först bli medlem i CIF Sweden, läs om hur du gör under fliken ”Bli medlem”.

Sedan ska du fylla i ansökningsblanketten. Ladda ner blanketten till din dator och fyll i den elektroniskt.

Ansökan ska skickas senast två veckor innan värdlandets sista ansökningsdatum till CIF Sweden på: info@cifsweden.se. Bifoga en nytagen bild på dig själv.

När du skickat in ansökan till CIF Sweden kommer den som är landansvarig för det land du valt att kontakta dig för en intervju. I den mån det är möjligt sker intervjun personligen.

Efter intervjun beslutar CIF Swedens styrelse om CIF Sweden ska rekommendera dig till det land du är intresserad av. Om så är fallet skickar CIF Sweden din ansökan vidare till det land du valt tillsammans med ett rekommendationsbrev. Därefter avgör värdlandet själv om du blir uttagen till programmet eller inte. Du meddelas via e-post om du blivit antagen.

För att bli antagen till ett program krävs:

  • Socionomexamen, social linje, fritidsledareexamen, speciallärareutbildning eller motsvarande
  • Minst 2 års yrkeserfarenhet efter examen
  • Att du arbetar i direkt ”klientarbete”
  • Goda kunskaper i engelska (vissa program kräver även kunskaper i landets språk, se ”Alla program”)

Du hittar ansökningshandlingar här.

CIF-Sweden ger inga ekonomiska bidrag. Det finns dock ett antal fonder där det går att ansöka om bidrag och stipendier för deltagande i utbytesprogrammen. Läs mer om olika fondmedel här.