Bli medlem

Du blir medlem i CIF Sweden genom att betala årsavgiften på 300:- till pg 71 08 30-1. Glöm inte att ange ditt namn på betalningen! Skicka samtidigt ett mail till info@cifsweden.se med uppgifter om din adress och telefonnummer.