CIF International

Bakgrund

CIF International har sitt ursprung ur den amerikanska organisationen Council of International Programs (CIP). CIP grundades på 1950-talet av Dr. Henry B. Ollendorff, en tysk advokat och sedermera socionom, som flytt andra världskriget för att bosätta sig i USA. Ollendorffs vision var att skapa internationella utbytesprogram för tyska och amerikanska socionomer och fritidsledare i syfte att öka förståelsen och respekten för kulturell mångfald, så att det som hänt under andra världskriget aldrig skulle kunna hända igen.

Då intresset för CIP spreds utanför USA och Tyskland skapade alumner från CIP år 1960 Council of International Fellowship (CIF International). Sedan dess har över 30 nationella branscher av CIF bildats världen över och de har tillsammans cirka 1000 medlemmar.

Läs gärna mer om ett av de första CIF-programmen någonsin som ägde rum 1958 i Tyskland. ”Memories about the First CIP in Reverse Program, in Hamburg 1958”

CIF International har till uppgift:

  • att främja tillkomsten av nya branscher och att på olika sätt stödja och utveckla verksamheten i olika länder, inte minst i utvecklandet av utbytesprogrammen.
  • att erbjuda medlemmarna möjlighet till utbyte och lärande genom att underlätta deltagande i utbytesprogram, konferenser, seminarier och återföreningar.
  • att främja rekryteringen av nya medlemmar och sprida föreningens budskap.

Organisation

General Assembly är CIF:s högsta beslutande organ i vilken alla CIF Internationals medlemmar har förslags- och rösträtt. General Assembly sammanträder i samband med den internationella konferens som CIF anordnar vartannat år.

Board of Directors (BD) är ett organ som är sammansatt av en representant, vanligtvis ordföranden, från varje nationell bransch och de sammanträder en gång per år. BD beslutar om prioriteringar, policys och ekonomi.

The Executive Committée utses av BD och är det verkställande organet. I ansvarsuppgifterna ingår att sköta det löpande arbetet i föreningen.

Se videoklippet ”What is CIF” genom att klicka här.