Allmänt om programmen

CIF Sweden förmedlar utbytesprogram i andra länder och anordnar varje år ett eget program för utländska medlemmar. Alla program har samma grundinnehåll. Programmen inleds med en kortare teoretisk del som bland annat innehåller samhällsinformation och en introduktion till landets sociala system.
 Därefter följer en praktikplacering med anknytning till deltagarnas eget arbete. Deltagarna bor i värdfamiljer under delar eller hela perioden. Se videoklippet ”Host Family Living” här.

För samtliga program gäller:

  • Socionomexamen, fritidsledarexamen, speciallärarutbildning eller motsvarande och minst 2 års yrkeserfarenhet efter examen.
  • Goda kunskaper i engelska (vissa program kräver även kunskaper i landets språk).
  • Heltidsengagemang, familj och vänner bör inte komma på besök under själva programmet.
  • Antagna till programmet måste bli medlemmar i CIF Sweden före avresan.
  • Deltagarna förväntas delta aktivt i CIF Swedens arbete efter hemkomsten.
  • Programmen omfattar inte resa till och från landet eller försäkringar
.

Många länder tar en deltagaravgift för sina program, den aktuella summan framgår under ”Aktuella program”. För att täcka kostnaderna är det möjligt att söka stipendier från olika fonder och stiftelser – vi har listat några här.