CIF Sweden

CIF Sweden är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som är öppen för professionella inom det sociala fältet, såsom socialarbetare och fritidsledare.

CIF har som övergripande mål att främja fred i världen. Genom att socialarbetare, fritidsledare och speciallärare deltar i internationella utbytesprogram och lär av varandra ökar den professionella kunskapen och förståelsen för kulturell mångfald.

CIF Sweden har sitt ursprung ur den amerikanska organisationen Council of International Programs (CIP). CIP grundades på 1950-talet av Dr. Henry B. Ollendorff, en tysk advokat och sedermera socionom, som flytt andra världskriget för att bosätta sig i USA. Ollendorffs vision var att skapa internationella utbytesprogram för tyska och amerikanska socionomer och fritidsledare i syfte att öka förståelsen och respekten för kulturell mångfald, så att det som hänt under andra världskriget aldrig skulle kunna hända igen.

Då intresset för CIP spreds utanför USA och Tyskland skapade alumner från CIP år 1960 Council of International Fellowship (CIF International). Sedan dess har över 30 avdelningar eller ”branscher” av CIF bildats världen över. CIF Sweden grundades 1961 och är den svenska branschen av CIF International och har ett hundratal medlemmar runt om i Sverige. CIF Sweden anordnade sitt första utbytesprogram år 1978.

CIF – Swedens målsättning är:

  • att verka för ett internationellt utbyte mellan socialarbetare, ungdomsledare och speciallärare
  • att arbeta för upprätthållande av kontakter och utbyte av erfarenheter mellan tidigare deltagare i CIP- eller CIF-program
  • verka för att rekrytera nya deltagare, medverka vid uttagning samt på lämpligt sätt förbereda dem för programmen utomlands, samt
  • verka för att det i Sverige anordnas utbytesprogram.

Mer information finns att läsa om i vår senaste verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse för 2023