Publicerad den

Columbus 2014

Jag fick för första gången höra talas om CIF Sweden när jag gjorde min praktik på socionomprogrammet. Min handledare berättade om sina två utbyten i Indien och Tanzania och jag fascinerades av tanken på att få åka ut i världen och möta andra socialarbetare. Med några år som socialsekreterare på nacken åkte jag sommaren 2014 till Columbus, Ohio, USA. Programmet inleddes med några dagar på College Of Social Work på Ohio State University där vi fick en överblick av det sociala arbetets organisation i USA och i Ohio genom föreläsningar, seminarier och work shops. Därefter besökte vi och deltog bland annat i verksamhet för hemlösa kvinnor och familjer, uppsökande verksamhet inriktad mot hemlösa missbrukare, boende för barn som rymt hemifrån och ”meals on wheals” där volontärer kör ut mat till äldre med dålig ekonomi. Min vistelse avslutades med ett par dagar där jag fick följa med kuratorer på Nationwide Children’s Hospital. Jag bodde i en värdfamilj och utöver de teoretiska och praktiska delarna av programmet hann vi också med att utforska dem amerikanska kulturen och vardagen. Vistelsen i Columbus har inte bara gett mig ett vidgat perspektiv på socialt arbete, inspiration och kunskap, utan också vänner och minnen för livet.

 

Julia Jonaszon

IMG_4450

 

Här står vi framför en målning av Jane Addams som var en banbrytande amerikansk filantrop, feminist och internationalist. Addams betraktas ofta som en av det sociala arbetets mödrar.
Här står vi framför en målning av Jane Addams som var en banbrytande amerikansk filantrop, feminist och internationalist. Addams betraktas ofta som en av det sociala arbetets mödrar.