Ankara 2004

Att åka på ett CIF program är en unik möjlighet att lära känna ett annat land, dess kultur och sociala system inifrån! Min vistelse i Turkiet (2004) gav ny kunskap, många härliga minnen och vänner för livet. Att bo hos privatpersoner och dela deras vardag gav en alldeles särskild dimension åt tiden i landet på tröskeln mellan öst och väst.

Pia Sandlin

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 CIF Sweden. All rights reserved.