Nederländerna

CIF Nederländerna inbjuder till ett program med fokus på professionellt och interkulturellt utbyte för socialarbetare. Som deltagare får du möjlighet att få en inblick i det nederländska samhället både genom teori och praktik.

Det program som CIF Nederländerna erbjuder är två veckor långt och har plats för upp till tio deltagare. Programmet innehåller en introduktionsdel med fokus på teoretisk kunskap om det nederländska samhället. Den andra delan innebär praktik inom olika organisationer och myndigheter.

För mer allmän information om de olika programmen och information om behörighet se ”Allmänt om programmen”. För information om hur du ansöker se ”Att ansöka”.

Klicka på länkarna nedan för att ta del av reseberättelser från deltagare i det nederländska programmet.

Stor variationsrikedom inom missbruksvården – Inger Wikman – 2006

Lika lagstiftning – olika tillämpning – Tina Thuresson – 2005

Nederländerna – likheter och skillnader – Louise Eriksson – 2004

Mer på fötterna i kampen mot droger – Anna Möller – 2003

Rik på erfarenheter och minnen – Parti Vahabi – 2000

Handikappomsorg i Holland – Kristina Eklund – 1997

Holland 2Holland 3

Holland1