Några tips på stipendier

Stiftelsen Svenska Socialvårdsförbundets samfond
(program inom EU och ansökarländer prioriteras)
Centralförbundet för Socialt Arbete – CSA
Info och ansökningshandlingar: www.csa.se

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond
www.folkebernadottestiftelsen.se

Hierta Retzius Stipendiefond
Kungliga Vetenskapsakademin
www.kva.se

Lars Hiertas Minne
Kungliga Vetenskapsakademin
www.larshiertasminne.se

Stiftelsen Svenska Kommitten för Rehabilitering
www.svcr.se

Stiftelsen Sven Jerrings Fond
www.jerringfonden.org

Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond
http://host.bip.net/uppsala.hemsyster

Svenska Institutets Stipendier till Utlandet
www.si.se

Stiftelsen Karin Wallins Stipendiefond
Syfte: främja utbildning och utveckling hos praktiskt verksamma socialarbetare.
(Ansökningstiden 2006 gick ut 19 november)
Ansökan sänds till: Mittuniversitetet, Att Leif Franzen, Instututionen för Socialt Arbete, 831 25 Östersund.
Upplysningar: leif.franzen@miun.se

Det finns ofta fonder för de som är födda, bor eller har bott inom en speciell trakt.
Hör dig för hos aktuella länsstyrelser och landsting