Om programmen

CIF Sweden förmedlar utbytesprogram i andra länder, samtidigt som det varje år arrangeras ett svenskt program för utländska socialarbetare.

Alla program har samma grundinnehåll:

  • Inledning med en kortare teoretisk del som bland annat innehåller samhällsinformation
  • Praktikplacering med anknytning till deltagarnas eget arbete
  • Boende i värdfamiljer under del eller hela perioden

För samtliga program gäller:

  • Heltidsengagemang, varför familj och vänner inte bör komma på besök under programmet
  • Språkbarriärer kan göra att praktikerfarenheten begränsas till observation
  • Antagna till programmet måste bli medlemmar i sin nationella CIF-branch före avresan.
  • Deltagarna förväntas delta aktivt i sin nationella CIF avdelnings arbete efter hemkomsten

Programmen omfattar inte:

  • Resa från och till landet
  • Försäkringar
  • Fickpengar

Kostnad
Under fliken ”Aktuella program” framgår vilka utbytesprogram som tar ut en deltagaravgift och hur stor den är. För att täcka kostnaderna är det möjligt att söka stipendier från olika fonder och stiftelser – vi har listat några här.