Internationella konferenser

Vartannat år arrangerar CIF International en internationell konferens med olika teman inom socialt arbete. År 2011 hölls konferensen på Cypern och år 2013 hölls konferensen i Turkiet. År 2015 arrangerar CIF Sweden konferensen i Sigtuna utanför Stockholm.

Läs mer om konferensen här www.cifsweden.se/conference2015