Höstmötet2017

Välkomna till CIF Sweden´s höstmöte 2017 

I år bjuder vi in till en föreläsning med titeln:  

Se helheten – framgångsfaktorer i socialt arbete 

Föreläser gör Lotta Persson och Titti Frisk Hagström arbetade tillsammans på social-förvaltningen i Botkyrka under 18 år; Lotta som socialchef och Titti som hennes närmaste medarbetare med olika roller under de 18 åren. I höst kommer deras bok som berättar historien om hur de byggde upp socialförvaltningen, vilka idéer och tankar som låg bakom arbetet och vilka erfarenheter de gjorde. Deras bok kommer med största sannolikhet bli ett viktigt inspel i den socialpolitiska debatten. Så här beskriver Lotta och Titti själva syftet med sin bok: 

Boken bygger på personliga reflektioner över dåtid, nutid och framtid i socialtjänsten. Vi vill ge en inblick i det sociala arbetets komplexitet liksom vilka utmaningar som det sociala arbetet står inför i framtiden. Vi vill lyfta fram vikten av att professionen får utrymme, mandat och tydlighet för att utvecklas och lyckas med uppdraget att vara till nytta för brukarna. Vi vill att boken ska bidra med inspiration, perspektiv och förhoppningsvis ge några ”aha-upplevelser. Slutligen hoppas vi också att boken ska vara ett bidrag till reflektion och diskussion om socialt arbete och om välfärdstjänster i stort. 

 

 

 

Plats: Göta Ark på Medborgarplatsen, pl 7 

Tid: lördag den 21 oktober kl. 13.00 – 16.00 

Anmäl dig till mötet genom att skicka ett mail till: info@cifsweden.se senast den 14 oktober.

På mötet kommer styrelsen också ge er en kort uppdatering om vad vi hittills gjort under året. Vi bjuder på kaffe, kaka och frukt i pausen.  

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!