Några tips på stipendier att söka

Centralförbundet för Socialt Arbete – CSA
www.csa.
se

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond
www.folkebernadottestiftelsen.se

Hierta Retzius Stipendiefond
Kungliga Vetenskapsakademin
www.kva.se

Lars Hiertas Minne
Kungliga Vetenskapsakademin
www.larshiertasminne.se

Stiftelsen Svenska Kommitten för Rehabilitering
www.svcr.se

Stiftelsen Sven Jerrings Fond
www.jerringfonden.org

Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond
http://host.bip.net/uppsala.hemsyster

Svenska Institutets Stipendier till utlandet
www.si.se

Stiftelsen Karin Wallins Stipendiefond

℅ B Andersson

Mitthögskolan

831 25 Östersund


Det finns ofta fonder för de som är födda, bor eller har bott inom en speciell trakt.

Hör dig för hos aktuella länsstyrelser och landsting