Att ansöka

För att bli antagen till ett program krävs:

  • Socionomexamen, social linje, fritidsledareexamen, speciallärareutbildning eller motsvarande
  • Minst 2 års yrkeserfarenhet efter examen
  • Att man arbetar i direkt ”klientarbete”
  • Goda kunskaper i engelska (vissa program kräver även kunskaper i landets språk, se ”Alla program”)

Du hittar ansökningshandlingar här.

Boende i Sverige ska sända sin ansökan till CIF-Sweden. Uttagningsprocessen inleds i den sökandes hemland och mynnar ut i en rekommendation till respektive programland. Oftast får de som rekommenderas åka.

CIF-Sweden ger inga ekonomiska bidrag. Det finns ett antal fonder där man kan ansöka om bidrag för deltagande i utbytesprogrammen. Upplysningar finns i speciella publikationer som man kan finna på bibliotek och några av dem finns här.