Board of Directors möttes i Saint Malo

Varje år träffas de som är ordförande för CIF i sitt land eller är kontaktperson eftersom landet saknar en CIF-branch. Detta kallas för ett Board of Directors-möte (BD-möte). I år träffades vi i Saint Malo, Frankrike, helgen innan konferensen började. Det är brukligt det år konferensen anordnas. 27 av 30 brancher närvarade samt CIP USA. Många frågor stod på agendan. Som vanligt presenterades årliga rapporter för föreningen och för genomförda internationella programmen (International professional exchange programmes, IPEPs). På BD-mötets agenda fanns bland annat riktlinjer för fredsprojekt, standard för flyers och hur vi kan samarbeta för att inte tappa bra sökande till våra utbytesprogram. 

Ekonomin diskuterades. CIF International kommer i år och nästa år göra av med mer pengar än det vi får in. Underskottet beror främst på kostnader för det arbete som sker inom framtidsprojektet ”CIF 2028”. BD har beslutat att ta dessa kostnader eftersom ”CIF 2028” bedöms som viktigt för att utveckla organisationen och säkerställa dess överlevnad. För att minska underskottet beslutades att upphöra med tryck och distribution av World News till de länder som har önskat det. Sverige har sedan tidigare avsagt sig detta. BD konstaterade dock att föreningen inte kan fortsätta gå med underskott i så många år till, eftersom föreningens tillgångar då kommer att ta slut. Under mötet fick vi ta del ”CIF 2028”:s arbete med hur CIF ska växa och få nya medlemmar. Beslut om att förbättra den internationella webbsajten fattades. Vår web master Annica Frank ingår i en arbetsgrupp med fyra andra representanter.

© 2015 CIF Sweden. All rights reserved.