Board of Directors möttes digitalt

BD-möte i november (board of directors)

Varje år träffas de som är ordförande för CIF i sitt land eller är kontaktperson eftersom landet saknar en CIF-branch. Detta kallas för ett Board of Directors-möte (BD-möte). Helgen 14-15 november, 2020 hölls ett digitalt BD-möte. För Sveriges deltog Margot Bandmann då vår ordförande låg hemma med feber. I sin rapportering från mötet har Margot bland annat lyft fram följden punkter: Gällande arbetet med riktlinjer för fredsprojektet kommer Tina Trygg från svenska styrelsen ingå i en liten arbetsgrupp som arbetar fram ett slutförslag på dessa under 2021. Viktigt att vi gör PR för våra program eftersom vi inte har program 2021. Val av nya styrelsemedlemmar till EC ska göras 2021 då både ordföranden och vice ordförande avgår. Artiklar till World News efterfrågas, om ni har något ska det skickas till Maria på Cypern. Planering för internationella möten under de kommande åren är osäker då det påverkas av pandemin och när vi kan besöka varandra igen. Olika länder har olika förutsättningar att anordna digitala möten.

Preliminär planering:

  • 2021 Hålls EC och BD i antingen Estland eller Cypern. Estland är troligast om det går att anordna fysiska möten. Cypern erbjuder sig att ordna digital konferens och i sådant fall även EC/BD i anslutning till detta.
  • 2022 Israel är beredda att ha BD o EC 21-23 okt.
  • 2023 Konferens i Tyskland. Troligtvis i juni.
  • 2024 BD-möte i Marocko mars el. nov
  • 2025 Konferens i Indien någon gång mellan nov-febr
  • 2026 USA Ev. BD -möte + ev party eftersom CIP USA firar 70-årsjubileum.

© 2015 CIF Sweden. All rights reserved.