Argentina

Course ID
Spanska
Language
English
Restrictions
By permission of instructor

CIF Argentina arrangerade sitt första program 2008.
Programmet är 3 veckor långt för fyra deltagare
och förlagt till den argentinska våren, september-oktober.
(Ansökningsperiod 1 december-15 januari)

Programmet består av:

Första veckan: Introduktion och orientering. Deltagarna får en överblick över den historiska utvecklingen, politisk och socioekonomisk situation i landet. Speciellt betonas socialpolitik och socialt arbete i Argentina.

Andra och tredje veckan: Studiebesök på olika institutioner och myndigheter inom socialt arbete. Besöken arrangeras utifrån deltagarnas professionella intressen och önskningar.

Utvärdering: De två sista dagarna ägnas åt utvärdering av programmet, utbyte av erfarenheter samt en avslutningsfest.

Under programmet ingår deltagande i kulturella evenemang och stadsrundturer på såväl vardagar som helger.

För programmet gäller:

 • Programmet innebär heltidsengagemang och består ofta av aktiviteter på såväl dag- som kvällstid. Ãven under helgerna arrangeras det aktiviteter för deltagarna.
 • Programspråket är spanska varför det krävs av deltagarna att de talar och förstår flytande spanska.
 • Antagna till programmet måste bli medlemmar i sin nationella CIF-branch före avresan.
 • Deltagarna förväntas delta aktivt i sin nationella CIF-branchs arbetet efter hemkomsten.
  (För deltagare boende i Sverige är CIF-Sweden den nationella branchen)

Ekonomi:

 • Deltagaravgiften meddelas i samband med att programmet anslås under Aktuella Program (2010 – 450Euro)
 • Deltagaravgiften ska betalas kontant i samband med ankomsten till Argentina.
 • Deltagarna svarar själva för sina reskostnader till och från Argentina, försäkringar och personliga omkostnader som fickpengar etc.
 • För finansiering av programmet finns möjligheter till stipendier. (Ett utval finns här)
 • CIF Argentina bekostar kost, logi och lokala resor under programmet.


Boende, etc:

Deltagarna bor i minst 2 värdfamiljer under programmet.
Värdfamiljerna erbjuder rum och måltider, frukost och middag.

För att bli antagen krävs

Socionomexamen, social linje, fritidsledareexamen, speciallärarexamen eller motsvarande
Minst 3 års yrkeserfarenhet efter examen
Att man arbetar i direkt ”klientarbete”, dvs inte rent administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i spanska

CIF Argentina efterfrågar deltagare som är icke-rökare.

Ansökan

Ansökningshandlingar, se ”Att ansöka
Ansökan ska vanligtvis vara CIF-Sweden tillhanda senast 15 januari
Tiderna kan förändras och det är informationen under Aktuella Program som gäller

Den svenska uttagningen sker av CIF-Sweden och den slutliga uttagningen av CIF Argentina.

Helena Holmgren, deltagare i 2008-års program i Argentina

Course Downloads:

© 2015 CIF Sweden. All rights reserved.