Lollie Bailey Nilsson har lämnat oss

32331924_1778499078856164_3751989185318223872_n
Den 8 maj fick vi beskedet att Lollie Bailey Nilsson avlidit , 82 år gammal, efter en stroke några månader tidigare. Lollie flyttade till Sverige från USA 1980 för att förenades med sin man Stig Nilsson. Några år efter Stigs bortgång förenades hon med sin ungdomsvän Gerhard från Tyskland och fanns hos honom när hon insjuknade.
Hon var en av de första deltagarna i ett utbytesprogram för amerikaner i Tyskland 1958. Sedan dess har Lollie varit aktiv i CIP i Cleveland och efter 1980 i CIF Sverige samt har varit sekreterare i CIF International. Hon deltog även i våra CIF-resor till Ghana och Island samt i de flesta CIF-konferenserna. Senast deltog hon i konferensen i Kalamata, Grekland i september 2017.
Lollie var en internationalist och hade vänner över hela världen. Vid hennes 80-års firande deltog gäster från alla kontinenter. Många kunde där vittna om hennes ständiga kamp för alla människors lika värde och hur hon tidigt deltog i den amerikanska medborgarrättsrörelsen.
Lollie tog gärna ton och sjöng för oss vid högtidliga tillfällen och med oss vid de många fester hon själv ordnade eller deltog i. Både vi inom CIF och hela världen har förlorat en färgstark person, som spred stor glädje och värme. Men vi har även förlorat en mångårig nära vän och känner stor saknad.

Comments are closed.

© 2015 CIF Sweden. All rights reserved.